Top
Leveringsvoorwaarden
Op al de door Wine 4 You and Me aangeboden goederen zijn de navolgende leveringsvoorwaarden van toepassing:
 • Overschrijden van de levertermijn kan nimmer leiden of verplichten tot het vergoeden van enige vorm van schade, dan wel tot het ontbinden van de gesloten koopovereenkomst.
 • De aangeboden goederen worden geleverd onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een product niet beschikbaar is ontvangt u per ommegaande bericht en zal in overleg een alternatief worden geboden. Mocht het geboden alternatief geen gehoor bij u vinden dan wordt uw geld per direct geretourneerd.
 • De Wet Persoonsregistratie sluit uit dat Wine 4 You and Me uw gegevens aan derden zal doorspelen. Wanneer u een bestelling plaatst zullen uw gegevens derhalve nooit worden doorgegeven aan welke instantie of persoon dan ook.
 • Wine 4 You and Me is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
 • Wanneer uw bestelling niet op voorraad is wordt er contact met u opgenomen over de levertijd.
 • Mocht de levertijd voor u niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
 • Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken aan geleverde goederen die te wijten zijn aan een onjuiste of onzorgvuldige opslag en / of behandeling van de geleverde goederen.
 • Al onze diensten zijn vrijblijvend.
 • Wij houden het recht voor om prijswijzigingen door te voeren. Wel behoud u het recht om een opdracht tot leveren te annuleren of een leverantie te weigeren doordat een eventuele prijswijziging niet correct is gecommuniceerd.
 • Bij het niet tijdig voldoen van de betaling vervalt de leveringsopdracht. Schade hieruit voortvloeiend kan niet verhaalt worden op de leverancier.