Top
Bestelvoorwaarden

Op al de door Wine 4 You and Me aangeboden goederen zijn de navolgende voorwaarden van toepassing:
  • De door u geplaatste bestelling vindt plaats, mits anders aangegeven, per doos van 6 flessen.
  • De aangegeven prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief bezorgkosten.
  • U betaalt € 9,95 aan bijdrage in de bezorgkosten.
  • De keuze voor de manier van verzenden van de goederen behouden wij ons voor.
  • Goederen zullen worden aangeleverd binnen 10 werkdagen na ontvangst van de opdracht en nadat de betaling is bijgeschreven op de navolgende bankrekening:

             ABN AMRO Bank
             Rek. nr.: NL71ABNA0556518837
             T.n.v.: MMJ Annink onder vermelding van factuurnummer